" Odd Fellow Ordenen bygger sit virke på medmenneskelighed og næstekærlighed ud fra dens lære om venskab, kærlighed og sandhed "

Logens møder

Vi mødes i logen hver mandag aften i perioden september til maj. Logemødet begynder kl. 19.00, og aftenens møde slutter cirka kl. 22. Logens møder afvikles efter en helt fast dagsorden.

Indholdet på møderne drejer sig dels om organisatoriske forhold, etisk arbejde og indlæg af forskellig art fra de enkelte brødre. Der sker intet mystisk eller okkult. Ingen middelalderlige skikke eller underligheder.

Vi har nogle ritualer, vi holder i hævd og visse praktiske regler for, hvordan et logemøde afholdes. Møderne har et vist historisk præg over sig. Det vi holder hemmeligt, er det ritual, der gennemgås, når brødrene får tildelt grader, og så hvordan vi identificerer os selv som Odd Fellow broder, når vi besøger andre loger - såvel i Danmark som internationalt.

Alle brødre har taleret og kan komme med spørgsmål, debatindlæg eller indlæg af orienterende karakter. Det kan f.eks. være om en film, en bog, rejsebeskrivelser, citat fra dagens avis og meget andet, du som broder selv finder interessant og mener, at de øvrige brødre kan få glæde af.

Efter det ordinære logemøde fortsætter logeaftenen med et brodermåltid og samvær i selskabslokalerne.

I hver termin holdes der møder, hvor også ægtefæller og samlevere er inviteret med. Det kan fx være til foredrag, julevelgørenhed, forårsfest og lignende. Det har den fordel, at vores hustruer lærer logens arbejdsfacon og dens brødre godt at kende.

Til almindelige møder er påklædningen mørkt tøj, og ved specielle lejligheder som f.eks. indvielser er påklædningen kjole og hvidt.