" Ved at efterleve Ordenens etik, tilegner De Dem en livsholdning, der præger Deres daglige færden. En sand Odd Fellow bør kendes på væremåde og gerninger "

Donationsaften 2013 (49 fotos)

Donation fra Faulenborgfonden 2013

I anledning af vores loges 35 års stiftelsesdag, mandag den 23. september 2013, var et stort antal brødre mødt frem til en festlig aften i logebygningen.

På aftenen havde vi den glæde at uddele 105.000 kroner til en lang række organisationer. Efter et kort logemøde kl. 19.00, gik vi i selskabslokalerne, hvor donationsmodtagerne ventede.