Særlige udvalg

Ejendommens styrelse
Frank Stoklund Strøm
Restauration- og festudvalg
Hans Kirkegaard
Fødselsdagsudvalg
Harry Virkelyst
Broderkredsen
Henning Clausen
Kulturudvalg
Sigurd  Stahl Hansen
Donationsudvalg
Svend Aage Frahm
Extentionsudvalg
Carsten Juel
Foredrag og firmabesøg
Niels Dahlgaard
Kontakt:
Svend Erik Sjørslev
Yngre Brødres udvalg
Kenneth Moesgaard