Stående udvalg

Finansudvalg
Svend Aage Frahm
Revisionsudvalg
Frede Christensen
Understøttelses udvalg
Jan Lundorff
Sygeudvalg
Richard Jensen
Anskaffelses udvalg
Kurt Kopp
Enkeudvalg
Jens Erik Nielsen
Instruktions udvalg
Flemming Brunsgaard Mørup