" Ordenen tilstræber, gennem sin lære, at hjælpe Dem gennem livet og give Dem en livsholdning, De kan tage med Dem ud i dagligdagen "

Sådan bliver De broder i Odd Fellow ordenen

Der stilles ingen specielle krav til social status, alder, uddannelse eller religiøst tilhørsforhold for at kunne optage Dem som broder i Odd Fellow Ordenen. Det er dog en betingelse, at De tror på et højere væsen, som Jordens skaber og opretholder.

En loge er ikke en forening eller klub man bare melder sig ind i. De optages som medlem, og det er normalt en broder af Logen, kaldet en proponent, som anbefaler Dem som kandidat til optagelse i enOdd Fellow loge.

En kandidat godkendes til optagelse efter helt faste procedurer. Proponenten hjælper med forberedelse til indvielsen og er den faste støtte og mentor for Dem langt ind i logelivet.

Det er erfaringsmæssigt en fordel at have en vis alder for at få det fulde udbytte af medlemskabet.

Ønsker De yderligere oplysninger om vores loge og logelivet i Odd fellow Ordenen, er De velkommen til at kontakte logen.

Anvend gerne mailadressen i bunden, eller vores kontakt-knap øverst i menuen.